Marika Pirnes

Olen toiminut puheterapeuttina vuodesta 2016 lähtien aluksi perusterveydenhuollossa ja myöhemmin moniammatillista kuntoutuspalvelua tarjoavassa yrityksessä, jossa myös yksityisen ammatinharjoittajan urani lähti liikkeelle. Keväällä 2019 muutin Joensuuhun ja avasin oman vastaanoton. Työskentelen pääasiassa päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kanssa ja työkokemusta minulle on kertynyt erilaisista lastenneurologisista asiakasryhmistä (kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö ja autismin kirjon häiriöt) sekä puhemotoriikan ja äännevirheiden kuntouttamisesta. 

Työssäni pidän erittäin tärkeänä asiakkaan yksilöllisyyden ja elämäntilanteen huomioimista sekä lähipiirin ohjausta ja tukemista, jotta edellytykset kuntoutumiselle olisivat mahdollisimman hyvät. 

Omaa ammattitaitoani kehitän käymällä säännöllisesti lisäkoulutuksissa. 

Asiakasryhmät
 • Lapset
 • Nuoret
Palvelut
 • Puheterapeuttinen arviointi
 • Puheterapiakuntoutus
 • Lähi-ihmisten ohjaus ja konsultointi

Palvelut toteutuvat pääosin vastaanotolla Puheterapiakeskus Kaiussa tai Joensuun keskustan läheisyydessä koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä. 

Puheterapiaan ohjautuminen
 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus: Maksusitoumuksen myöntää Kela. Lisätietoja Kelan terapian palvelukuvaus. Toimin Kelan hyväksymänä alihankkijana yhteistyössä puheterapeutti Riitta Blinnikan kanssa. Paikat Kelan kustantamaan puheterapiaan ovat tällä hetkellä täynnä. Vapautuvista paikoista voi tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla (tilanne 13.6.2024)
 • Siunsote
 • Itsemaksavat asiakkaat
Tutkinto ja lisäkoulutukset
 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 2016
 • OPT 1, A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2016
 • OPT 2, Oral Placement Therapy: Assessment & Program Plan Development, 2016
 • Apraxia Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, 2017
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop, 2018
 • Miten tukea vuorovaikutusta mobiilisovelluksilla (verkkokoulutus), 2018
 • SeMoCo -peruskurssi: Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin, 2019
 • Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa, 2019
 • Puhemotoriikan perusteet -kurssi, 2020
 • Muistisairas puheterapiassa (2,5 op), 2024
Yhteystiedot

Marika Pirnes
FM, Laillistettu puheterapeutti
Puhelin: 045 6685 802
Sähköposti: tmi.mpirnes@gmail.com
Toimipaikka: Siltakatu 10 B 23, 80100 Joensuu