Heta Toivola-Maksimainen

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2015. Aloitin työurani yksityisen kuntoutuspalveluntuottajan palveluksessa, josta siirryin työskentelemään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen erityisryhmien asiantuntijapalveluihin. Puheterapia Toivoman yrittäjänä ja yksityisenä ammatinharjoittajana olen aloittanut v. 2023.

Minulle on kertynyt laaja kokemus vuorovaikutuksen, varhaisen kommunikaation, puheen ja kielellisten taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta (mm. kehitysvammaisuus, aistimonivammaisuus, autisminkirjon häiriöt, kielellinen erityisvaikeus, lasten syömispulmat, AAC-keinot). Käytän työssäni aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia. Yhteistyö perheen ja asiakkaan lähiympäristöjen kanssa on toteuttamassani kuntoutuksessa ensiarvoisen tärkeää, jotta harjoitellut asiat siirtyisivät merkitykselliseksi osaksi arkea.

Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti oman mielenkiinnon ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Puheterapiakäynnit voidaan toteuttaa toimitiloissani Puheterapiakeskus Kaiussa sekä tarvittaessa koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä Joensuun lähiympäristössä.

Annan puheterapiaa suomeksi.

Asiakasryhmät

Lapset, nuoret, aikuiset

Palvelut

 • Puheterapeutin arvio
 • Yksilöllinen puheterapia
 • Äänneohjaus
 • Lähi-ihmisten ohjaus
 • Konsultaatio

Puheterapiaan ohjautuminen

 • Itsemaksavat asiakkaat tai vakuutuksen kautta puheterapiaan hakeutuvat asiakkaat
  • Vakuutusyhtiöstä on hyvä selvittää etukäteen, kattaako oma vakuutus puheterapia-arvion ja/tai puheterapiakuntoutuksen ja tarvitaanko lääkärin lähete.
  • Puheterapiaan pääsee myös ilman lähetettä, tällöin kustannukset maksaa asiakas itse.
  • Vapaita aikoja kannattaa tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla!
 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
  • Kelan järjestämänä ja rahoittamana kuntoutuksena Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Lisätietoa palveluista löydät Kelan palvelukuvauksesta, Kelan kuntoutuksen verkkosivuilta tai Kelan etuuskohtaisista palvelunumeroista.
  • Toimin Kelan hyväksymänä alihankkijana yhteistyössä puheterapeutti Riitta Blinnikan kanssa. Paikat Kelan kustantamaan puheterapiaan ovat tällä hetkellä täynnä. Vapautuvista paikoista kannattaa tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla (tilanne 26.3.2024).
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asiakkaat
  • Maksusitoumuksella.

Tutkinto ja lisäkoulutukset

FM, Logopedian koulutusohjelma, Oulun yliopisto, 2015

 • Kuulovikaisen lapsen kuuntelutaitojen ja puhutun kielen varhaiskuntoutus, 2024
 • Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen (5op), 2021
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus/kesäyliopisto, 2021
 • Kommunikointia kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä, 2021
 • Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille, 2021
 • Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen, 2020
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 2020
 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana, 2018
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2017
 • Etenevät kielihäiriöt: diagnostiikkaa ja kuntoutuskokemuksia, 2017
 • OPT 1: A Three-Part Treatment for Oral Placement Therapy, 2016
 • Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta, 2015

Iloitsen yhteydenotostasi!

Heta Toivola-Maksimainen/Puheterapia Toivoma
FM, Laillistettu puheterapeutti
Puhelin: 044 9727543
Sähköposti: puheterapiatoivoma@gmail.com
Toimipaikka: Siltakatu 10 B 23, 80100 JOENSUU
Y-tunnus 3351608-9