Liisa Alapuranen

Olen vuonna 2009 Helsingin yliopistosta valmistunut puheterapeutti. Loppuharjoitteluni suoritin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä Honkalampi-keskuksen erityisryhmien asiantuntijapalveluissa. Valmistuttuani työllistyin HLS-Fondo Oy:n terapiapalveluihin, jossa työskentelin v. 2009-2018. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2019. Työkokemusta olen saanut monipuolisesti lasten ja nuorten puheterapeuttisesta arvioinnista sekä kuntouttamisesta (mm. kielellinen erityisvaikeus, kehitysvammaisuus, autismin kirjon häiriöt).  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) ovat aktiivisesti käytössä päivittäisessä työssäni.

Pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti. Jotta terapiassa opitut asiat siirtyvät sujuvasti myös asiakkaan arkeen, koen tärkeäksi yhteistyön asiakkaan perheen ja yhteisöjen kanssa.

Paikat Kelan kustantamaan puheterapiaan ovat tällä hetkellä täynnä. Vapautuvista paikoista voi tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla (tilanne 21.2.2024)

Asiakasryhmät

Lapset ja nuoret

Palvelut
 • Puheterapeutin tutkimus
 • Yksilöllinen puheterapia
 • Lähi-ihmisten ohjaus
 • Konsultaatio

Palvelut voivat toteutua vastaanotolla tai tarvittaessa asiakkaan omassa ympäristössä (esim. koulu tai päiväkoti).

Puheterapiaan ohjautuminen
 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat: 

Kelan järjestämänä ja rahoittamana kuntoutuksena Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Terapioiden sisältö, rakenne, henkilöstö ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta ( Kelan palvelukuvaus )
Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot / Toimistot ja muut palvelupisteet. 

 • Siun Sote
 • Itsemaksavat asiakkaat
Tutkinto ja lisäkoulutukset

FM, Logopedian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto, 2009

 • Dyspraksia koulutuspäivät, 2009
 • Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö, 2010
 • Kielellinen erityisvaikeus- koulutus, 2010
 • Viittomat kurssit 1, 2 ja 3, Joensuun seudun kansalaisopisto, v. 2008-2010
 • Lasten äänteellinen kehitys: merkkipaalut, arvioiminen ja kuntoutuksen haasteet, 2011
 • Kättä pidempää 2019- helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019
 • Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä 2019
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla- workshop, 2020
 • Etäterapiakoulutus (4h webinaari),2020, Äännekoulu
 • Puhemotoriikan perusteet, 2021
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, 2021
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus/kesäyliopisto, 2021
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin- verkkokoulutus, 2022
 • Vuorovaikutuksen pulmien kuntouttaminen autismikirjon asiakkaalla, 2022
 • OPT 1: A Three-Part Treatment for Oral Placement Therapy, 2022
Yhteystiedot

Liisa Alapuranen
FM, Laillistettu puheterapeutti
Puhelin: 045 165 5918
Sähköposti: pt.liisaalapuranen@gmail.com
Toimipaikka: Siltakatu 10 B 23, 80100 JOENSUU